KIÑE KVME MOGEN MANALVN

Mapuce zomogel ka kimelfe duamvn ñi kimvntukual kom kimvn tañi niel ka yamvn kom xokiñce ñi kimvn.

Mañumafin tañi pu ce, Mañumafin ñi kuifikeceyem, mañuman kom tañi pu ce ñi newen. Wewiyiñ!! Agradezco a mi pueblo, a mis antepasados, la fuerza de toda mi gente por esta victoria. Dedico este triunfo a los picikece, los niños, porque caminarán en un Wajmapu libre y con derechos.

Zoy pegelkakelu

Elisa Loncon: “Ka tripache ñi rakizuam, puke wentru müten ñi allkütuñmagen ñi zugu ka ti üllamkache zugu mutrurelüwmekefi ti Convencion”

www.publimetro.cl

Ka tripache ñi rakizuam, puke wentru müten ñi allkütuñmagen ñi zugu ka ti üllamkache zugu mutrurelüwmekefi ti Convencion

Elisa Longkon, mapuce alvkonkimlu, wirintukuy ñi  femkonvnwe che Wvnen norzugu ñi Azkvnun mew.

www.cnnchile.com

Ci inapvnontufe tvfa ci lunes mew wecutuy ñi wirintukual Servel mew, kintual cumgeci konkvleal feyci xawun zewmayalu ci we Wunen norzugu. “Cile mapu ñi xokiñuwvn powkvlelay jitunce ñi zuamvn mew”, pi.

Wvnen norzugu ñi xawun: mapuce femkonleci ce feyentulay gvnenmapukelu pepilnofiel pu chango ñi femkonvnwe.

“Cile mapu ñi xokiñuwvn pepilnielay pu jitunche ñi zuamvn, elugelaiñ zoy kiñe reqlentu wirintukuwal”, pi Elisa Loncon, Kom Xokiñce Werkegen ñi welukonkvlelu Servel mew.

www.lanacion.cl

Mapuce femkonchi ce wirintukuy ñi   femkonvnwe Wvnen norzugu ñi Azkvnun mew

Elisa Loncon tüfachi lunes mew wirintukuwi Servel mew konkvleal Wvnen norzugu ñi xawun mew.
“Cile mapu ñi xokiñuwvn pepilnielay pu jitunche ñi zuamvn”, pi.

www.chvnoticias.cl

KISUTU VYTUAMYMI MI JITUNCEGEN

TAIÑ AZKINTUN

AZMAPU

Ci newen zugun ka ci rakizuam rvkuluwkey Azmapu ñi wüñocoyvtun mew, kintukeiñ kom lofce ñi pepilkawun  mvlelu mapu mew jitunce ñi rakizuam egu. Tvfa ta welukon kuñiwtukey kom mogen mvlelu mapu mew, pu zomo, picike ce ka pu wenxu.

Zomo newen-zomo kimün

Mvlen mew zomo tufaci mapu mew, mvley ñi kejukonal. Tvfaci kampaña pegelniey fijke zuamtun  wixapvranielu ta pu zomo kom iñ  mogen mew.

Epu rume mogen

Epu rume mogen mew kimuwal kake xokiñce egu yamuwal ka xurfeleal, fey ta zuamniey tufaci weycan nor amulyeal; taiñ mapuce kimvn rvf zuamgey Mapuce ñi Mapu mew.

Kvme Mogen

Taiñ rakizuamuwal kiñe kvme rvf amulal fijke mogen kom mapucegen mew; kvme mogen nieal taiñ rakizuam mew ka taiñ piuke, pvjv, kalvl.